DebatAcademie

Lagerhuisdebatten

Het Lagerhuisdebat is een effectieve en interactieve methode om met medewerkers te communiceren. De ervaring leert dat het management van een organisatie vaak zeer gebaat is bij deze manier van kijken en luisteren naar wat er speelt en leeft onder de medewerkers. Ook de medewerkers ervaren een Lagerhuissessie als een verfrissende manier van communiceren over het bedrijf.

Meer informatie over Lagerhuisdebatten

Debattrainingen

Sinds 1993 verzorgen onze ervaren trainers workshops en trainingen voor bedrijven, ministeries, universiteiten, hogescholen, gemeenten, politieke partijen, verenigingen en charitatieve instellingen. Deze trainingen worden altijd hoog gewaardeerd en als zeer bruikbaar ervaren voor de praktijk.

Al onze debattrainingen