Debattoernooien

Wie zijn of haar debatteer-, communicatie- én vergadervaardigheden wil aanscherpen, kan meedoen aan een van de debattoernooien die regelmatig plaatsvinden in de Benelux. Deze toernooien worden mede-georganiseerd door de DebatAcademie.

Waarom?

Debatteren is leuk maar ook ontzettend leerzaam. Jezelf presenteren, argumenteren, kritisch luisteren, snel reageren en overtuigen zijn elementen die in de dagelijkse communicatie een grote rol spelen, en in het speldebat grondig getraind worden.
Daarnaast is dit een mooi moment kennis te maken met Young Professionals van andere bedrijven.

Masterclass voor beginners en gevorderden

Mocht je geen of weinig ervaring hebben met debatteren, dan is dat geen probleem. Om de vaardigheden onder de knie te krijgen en te verbeteren, is er voorafgaand aan het toernooi een Masterclass Debatteren. De masterclass wordt verzorgd door onder andere Gijs Weenink, directeur van de DebatAcademie en Roderik van den Bos, de meest ervaren debattrainer van Nederland.

Hoe werkt het toernooi?

De teams

Het debat wordt gevoerd tussen een voorstanders- en een tegenstandersteam. Beide teams bestaan uit twee personen. De voorstanders verdedigen de stelling. De tegenstanders moeten het verhaal van de voorstanders aanvallen en aan de jury en het publiek laten zien dat het niet klopt.

Opzet

De eerste voorstander geeft in zijn opzetbeurt aan, waarom hij/zij voor de stelling is. De tegenstander zal gedurende 3 minuten trachten de argumenten van de regering (voor) te weerleggen, en komt met eigen argumenten. Tijdens de opzetbeurt van de regering en oppositie dienen alle argumenten waarvan de partijen zich zullen bedienen door hen genoemd te worden.

Verweer

Na beide opzetbeurten voert de tweede spreker van de voorstanders de eerste verweerbeurt. In 3 minuten probeert hij de argumenten van de oppositieleider te weerleggen. Daarna doet de tweede spreker van de tegenstanders hetzelfde, maar dan om de zaak van de tegenstanders te bepleiten en die van de voorstanders aan te vallen.

Conclusie

Het debat eindigt met een conclusie van beide partijen door de derde spreker. Hierbij voeren de tegenstanders het eerst het woord en sluiten de voorstanders het debat af met een samenvatting en conclusie. In deze conclusies wordt een overzicht gegeven van het verloop van het debat; er mogen in deze beurt geen nieuwe argumenten naar voren worden gebracht. Tijdens het hele debat zijn time-outs niet toegestaan.

Schematisch

Schematisch ziet een debat er als volgt uit:

  1. Eerste voorstander opzetbeurt 3 minuten
  2. Eerste tegenstander opzetbeurt 3 minuten
  3. Tweede voorstander verweerbeurt 3 minuten
  4. Tweede tegenstander verweerbeurt 3 minuten
  5. Eerste tegenstander samenvatting en conclusiebeurt 3 minuten
  6. Eerste voorstander samenvatting en conclusiebeurt 3 minuten

Interrupties

Tijdens alle beurten mag de luisterende partij de spreker vragen stellen. Door te gaan staan en een hand op het hoofd te leggen, verzoekt hij om de gelegenheid een vraag te stellen. De spreker kan hem het woord geven, maar mag de vraag ook weigeren. Gebruikelijk is dat tijdens een speech in ieder geval één interruptie wordt toegestaan. De vraag moet kort (maximaal 15 seconden) en enkelvoudig zijn. Over het antwoord mag niet gediscussieerd worden. Tijdens de vijftien seconden interruptietijd mag de spreker de vragensteller onderbreken en/of afkappen wanneer hem dat uitkomt. Gedurende de interruptie wordt de tijd stil gezet.

Actieve toernooien