Over DebatAcademie

Waarom debatteren?

De huidige samenleving kenmerkt zich door een hoge mate van mondelinge interactiviteit: vergaderen, onderhandelen, telefoneren, lobbyen, presenteren, interviewen, verkopen en pleiten. Steeds vaker wordt het belang erkend van het ontwikkelen van vaardigheden op dit gebied. Door toepassing van presentatie- en argumentatietheorieën in een speldebat worden alle facetten van een heldere en effectieve mondelinge communicatie geoefend en verbeterd. Presenteren, argumenteren, kritisch luisteren, analyseren, snel reageren en overtuigen zijn elementen die in de dagelijkse communicatie een grote rol spelen en in het speldebat grondig getraind worden.

In Angelsaksische landen wordt het speldebat vanaf de middelbare school tot de top van het bedrijfsleven en de politiek gebruikt om de (non-)verbale communicatie te trainen. Het debat als trainingsvaardigheidsmethode vindt zijn oorsprong in de tijd van de oude Grieken. Door middel van de Romeinse expansie, en in de Middeleeuwen via de kloosterscholen verspreidde het debatteren zich over heel Europa. In de late Middeleeuwen verdween het debat als didactisch model en kennisinstrument van het Europese vasteland. De afgelopen jaren heeft het debat ook in Nederland, net als in de rest van Europa, opnieuw aan populariteit gewonnen.

"I think debating is a most valuable training whether for politics, the law, business or for service on community committees. A good debater must not only study material in support of his own case, but must also, of course, thoroughly analyze the expected arguments of his opponent. The give and take of debating, the testing of ideas, is essential to democracy. I wish we had a good deal more debating in our institutions than we do now." John F. Kennedy, 1960

Missie en visie

De DebatAcademie heeft zich ten doel gesteld om het debatteren te bevorderen en hiermee zoveel mogelijk de democratie te versterken.
De DebatAcademie is een internationaal netwerk van debaters, trainers, dagvoorzitters, debatleiders en presentatoren die de kunst van het debatteren hebben geleerd bij debatingclubs en op nationale en internationale debattoernooien.

Sinds 1991 heeft oprichter en directeur Gijs Weenink het debatteren gestimuleerd en aan dit debatnetwerk gebouwd, onder andere als voorzitter en oprichter van de Nederlandse Debat Vereniging en als lid van de World Debating Council.
Ook verzorgt de DebatAcademie regelmatig trainingen voor jonge politici in de nieuwe democratieën in Oost-Europa.
De DebatAcademie ondersteunt u bij het organiseren van (interactieve) congressen, debatten en communicatietrainingen.

"Het debat is de zuurstof van de democratie" Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, 1998