Lagerhuisdebatten

Debatteren

Een van onze belangrijkste en meest succesvolle producten is het Lagerhuisdebat. 
Het Lagerhuisdebat zoals de DebatAcademie dat hanteert, is een interactieve methode om met medewerkers te communiceren over allerlei zaken die spelen.

De ervaring leert dat het management van een organisatie vaak zeer gebaat is bij deze manier van kijken en luisteren naar wat er speelt en leeft onder de medewerkers. Medewerkers ervaren een Lagerhuissessie als een verfrissende manier van communiceren over het bedrijf. 

Thema's bespreken

De DebatAcademie verzorgt dit soort Lagerhuisdebatten sinds 1996 en heeft onder meer de Vara-televisie geadviseerd over de opzet van het televisieprogramma. De meeste Lagerhuisdebatten die de DebatAcademie verzorgt zijn voor congressen, of worden gebruikt door organisaties tijdens veranderingstrajecten en trajecten waarbij leidinggevenden met de medewerkers willen kijken naar wat er leeft en wat er mogelijk is binnen de organisatie.

Ook steeds meer organisaties gebruiken het als netwerkevenement om samen met relaties en klanten bepaalde thema’s te bespreken. En er zijn ondernemers die het Lagerhuidebat gebruiken als een soort pretest voor nieuwe producten.

Nieuw bij de DebatAcademie is een methode waarmee we in één dag alle onvrede en weerstand uit een organisatie halen. Het Lagerhuisdebat vormt hierbij een belangrijk onderdeel. 

Fair en respectvol

De Lagerhuissessies die de DebatAcademie aanbiedt, verschillen op bepaalde onderdelen van het Vara-televisieprogramma. We gebruiken een werkwijze die dicht bij de gebruiken en rituelen van het Engelse parlement staan. We hebben dezelfde opstelling, met stoelen rechts en links langs het middenpad.

De stelling wordt bekendgemaakt met behulp van een projector. De presentator (speaker) nodigt de mensen die het met de stelling eens zijn, uit om aan de ene kant van de zaal te gaan zitten en de mensen die het níet met de stelling eens zijn, uit om daar tegenover plaats te nemen. Dan zal de presentator de deelnemers aan beide zijden vragen naar hun mening. Hierbij vraagt hij ook aan hen om zodanig te spreken dat zij de overkant overtuigen. De presentator zorgt ervoor dat het debat altijd fair en met respect gevoerd wordt. Tijdens het debat mogen deelnemers overlopen naar de overkant. 

Deze opzet gebruiken we voor groepen van twintig tot driehonderd mensen. Voor grotere groepen voeren we Lagerhuisdebatten met twintig mensen op een toneel voor publiek. Over het algemeen varieert de discussieduur van een stelling van vijf tot vijftien minuten. 

Niets blijft onder de tafel

Het voordeel van deze methode is, dat in een sessie van twee uur met bijvoorbeeld 150 deelnemers, 95 procent van de mensen aan het woord komt. In het begin komen de mensen die graag in het middelpunt staan, of met een grote mond aan het woord en later in het debat zal de presentator ook de stillere en verlegen mensen bevragen. Vaak blijkt dat deze stillere types hele rake dingen zeggen, omdat ze vaak langer hebben nagedacht.

Doordat iedereen bij een nieuwe stelling weer opnieuw positie moet kiezen is een Lagerhuisdebat altijd levendig en dynamisch. Veel mensen ontdekken dat collega’s heel andere posities innemen dan verwacht. En iedereen hoort van de overkant meningen en feiten waar niemand omheen kan.

De ervaring leert dan ook dat mensen en organisaties tot zes maanden nadien nog nadenken over de uitkomsten en de confrontaties van de debatten. Zaken die in het Lagerhuis besproken zijn worden daarom nog vaak aangehaald. De botsingen van meningen en opinies zet mensen aan het denken. Uit evaluaties van congressen is gebleken, dat het Lagerhuisdebat vaak het hoogst gewaardeerde onderdeel is. 

Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden.